Jesle

Děti od 2 do 3 let věku   paní učitelka – papan

Při práci s dětmi ve 2,5 -3 let se učitel zaměřuje na rozvoj

samostatnosti

pohybu

jazyka

tvořivosti

komunikaci s ostatními

Našim dětem poskytujeme bezpečné, podnětné a pozitivní prostředí, protože toto je zpravidla jejich první zkušenost mimo domov. V pohodlném domáckém zařízení a s poměrem pět dětí na jednoho učitele, tyto dosahují skvělou pozornost, lásku a péči.

Přemýšlejte o svém dítěti. Co jej v tomto věku činí nejšťastnějším? Je pravděpodobné, že je přitahováno okolím, které je trvalé ve svém uspořádání a činnostmi, které v sobě zahrnují rutinu a pořádek. V tomto období také zjistíte, že dítě si všímá toho, co dospělé už nepoutá – malých předmětů, skrytých zákoutí, či slabých, nenápadných zvuků.

První roky dětského života jsou ty, které jej nejvíce utvářejí. Je to doba, kdy děti bez větší námahy absorbují koncepty a zvyky. Je to také období, kdy jsou zakládány kořeny lásky a učení se.

Podle filosofie Marie Montessori, děti neuvědoměle absorbují své okolí a nejvíce se radují z učení během prvních třech let života. Je možné usměrňovat jejich přirozenou zvědavost v pozitivní zkušenost z učení v jednom z Montessori programů.

Třídy jsou pečlivě plánovány, aby uspokojily dětské potřeby a jsou uspořádány tak, aby pro ně byly pohodlné. Prostory pro výuku jsou vymezeny, nicméně zde zůstává i prostor pro sociální interakci a pro činnosti důležité pro růst a vývoj. Učitelé vedou své třídy za použití vhodného Montessori materiálu a činností, které jsou navrženy, aby zvýšily zájem a zapojení dětí.

Samotná výuka v sobě zahrnuje i činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky a cvičení na rozvoj koordinace oka a ruky. Činnosti praktického života, jako např. nalévání, zametání, utírání prachu, prostírání stolu, zapínání knoflíků či zipu jsou ukazovány záhy, aby poskytly dětem příležitost se postarat samy o sebe a své okolí. Lekce zdvořilosti a vybraného chování jsou procvičovány denně, aby pomohly dětem být ohleduplné k ostatním a uměly se podělit či o něco požádat.
 

Program dne

8,00 – 9,00        příchod dětí do školky
8,00 – 11,00      Montessori blok (práce s materiálem, projekty, elipsa, svačina)
11,00 – 12,00    pobyt venku (procházka, pobyt na  zahradě)
12.00 – 13.00    oběd, možnost vyzvednutí dětí
13.00 – 14.00    odpočinek
14.00 – 17.00    práce s montessori materiálem, zájmové kroužky, vyzvedávání dětí
* pozdější vyzvedávání dětí je možné po předchozí domluvě