Kroužky

Odpolední kroužky jsou určeny nejenom dětem navštěvující školku. Přivítáme děti a rodiče, kteří se chtějí něco nového naučit, pobavit se, nebo si vyzkoušet práci s Montessori materiálem.

Nabízíme tyto aktivity:

Montessori workshop (rodiče s dětmi)

Rodiče s dětmi mají možnost v 90 minutách prožívat společné chvíle při práci, objevování a experimentování s Montessori materiálem. Na každém workshopu si něco vyrobíme, naučime basničku, nebo nějakou novou písničku. Trpělivým průvodcem vám bude naše paní učitelka Jana.

Montessori workshop (děti bez rodičů)

Obsahově stejný jako kurz rodiče s dětmi.

Výtvarné tvoření "Ulita"

Utváříme otevřený a vnímavý postoj vůči přírodě a jejim darům. Poznáváme šíři přírodních materiálů. Rozvíjíme tvořivost a formujeme osobnost dítěte prostřednictvím výtvarného sebevyjádření. Snažíme se o zapojení sčech smyslů do tvořivého procesu. Hledáme cesty vlastního výrazu a rozpoznávání vnitřního vedení dětské duše. Respektujeme a tolerujeme tvůrčí projevy ostatnních. Pěstujeme empatii.

Jóga pro děti

Jóga navozuje harmonický rozvoj tělesné a duševní stránky osobnosti dítěte. Pomáhá naučit se vnímat sebe sama v návaznosti na běh přírody, vnímání tělesných rytmů a funkcí. Rozvíjí imaginaci a schopnost empatie. Učí správně dýchat. Rozvíjí hrubou i jemnou motoriku (jóga prstů)

Kroužek keramiky

Pracujeme s keramickou hlínou a hledáme šíři možností, které nám tento materiál nabízí.

Hudebně pohybová průprava

věk: 3 – 6 let

Náplní kurzu je práce s písničkou, rytmizace a hra na hudení nástroj. Součástí hodiny je pohybová sekvence, kde se děti naučí základním tanečním krokům a postojům.

Franzoucský jazyk s prvky Montessori pro začátečníky

věk: 3 – 6 let

Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdoím rozvoje jazyka. V této době se učí řeč a jají pravidla pouhým poslechem při běžných aktivitách a hře. Rozvoj řeči je obohacen při zapojení všech smyslů. Nepromeškejte toto období a učte přihlašte se na kurz!

Anglický jazyk – WATTSENGLISH

věk: 3 – 8 let

Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdobím rozvoje jazyka. V této době se učí řeč a její pravidla pouhým poslechem při běžných aktivitách a hře. Rozvoj řeči je obohacen při zapojení všech smyslů. Nepromeškejte toto období a učte přihlašte se na kurz! Více se dozvíte na stránkách:

http://www.wattsenglish.cz/