O nás

Be Happy Montessori mateřská škola

Cílem naší školky je poskytnout vašemu dítěti v prostředí rodinného domu takové místo, do kterého se bude vracet s radostí a odcházet šťastné. Během celého dne chceme vaše dítě rozvíjet tempem, které odpovídá jeho individuálním potřebám a možnostem, a na základě znalostí senzitivních období vašeho dítěte s ním pracovat tak, aby rozvoj jeho osobnosti a nadání byl co nejefektivnější. Ve všech dětech pěstujeme láskyplný vztah k rodině i kamarádům. V naší školce si pomáháme, podporujeme se, experimentujeme, tvoříme a smějeme se. Snažíme se o to, aby se vaše dítě naučilo starat nejenom o své vlastní potřeby, ale zároveň získalo povědomí o zodpovědnosti a aktivitách, které přispívají ke společenství jako celku.

Montessori centrum a školka