Školka

V současnosti navštěvuje naši mateřskou školu 20 dětí v celodenním programu. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třída A ve složení dětí 3-4 letých a třída B ve věkovém složení 4-6 letých dětí. Obě třídy se setkávají během dne ve společných činnostech.

 

Děti  od 4 do 6 let věku   paní učitelka – papan\

Při práci s dětmi ve 4-6 let se učitel zaměřuje na rozvoj

senzorické oblasti dítěte

jazyka

matematického vnímání

poznávání sebe a světa ve kterém žiji

 

Program dne

   

 8,00 – 9,00        příchod dětí do školky
8,00 – 11,00      Montessori blok (práce s materiálem, projekty, elipsa, svačina)
11,00 – 12,00    pobyt venku (procházka, pobyt na  zahradě)
12.00 – 13.00    oběd, možnost vyzvednutí dětí
13.00 – 14.00    odpočinek
14.00 – 17.00    práce s montessori materiálem, zájmové kroužky
* pozdější vyzvedávání dětí je možné zařídit po předchozí domluvě